The Blog

                      En aquesta segona part del post anterior, intentaré esbossar una classificació de les polítiques públiques d’economia social i solidària (ESS), integrant les tres generacions de polítiques però afegint-ne algunes altres, al meu parer també necessàries, que encara no s’han desplegat a casa nostra. 1….

Seguiu llegint →

  Podem entendre la política pública com aquell conjunt d’accions i omissions executades pels poders de l’Estat que volen influir en un àmbit determinat. És una aproximació molt simple, però crec que ens serveix per al propòsit de la sèrie de comentaris que encetem, que no és altre que repassar les polítiques públiques d’economia social…

Seguiu llegint →

    És molt difícil guanyar la sobirania política sense disposar prèviament d’un grau significatiu de sobirania econòmica. Qui controla les finances, l’energia, les telecomunicacions i l’alimentació, qui té el poder de donar i de treure la feina a milers i milers de persones és qui, de fet, governa un país, o almenys qui posseeix…

Seguiu llegint →

                “Com podrien interessar-se pels problemes col·lectius plantejats a la seva cooperativa els homes indiferents als problemes col·lectius del poble on viuen, o del país del qual són fills?”1 Jacint Dunyó (1924-1982), badaloní impulsor del cooperativisme   Començo una sèrie de tres articles dedicats a les relacions entre…

Seguiu llegint →