Deixeu-nos en pau!

Les innovacions més importants no són tecnològiques sinó socials, i els qui les fan no són individus aïllats, sinó homes i dones crítics i inquiets que, estant junts, imaginen, posen en pràctica i poleixen noves respostes a una realitat que no els agrada.