CONSTRUÏM PODER POPULAR LOCAL

El setembre del 2003 vaig publicar un article al número 2 de la revista Emergències. Aquesta publicació era filla de l’anomenat moviment antiglobalització, que a casa nostra prengué el nom de Moviment de Resistència Global (MRG). La revista volia impulsar la reflexió i l’anàlisi dintre els moviments socials, però per desgràcia només se’n van publicar…